Kontakt

PRACA
Prowadzimy stały nabór pracowników na stanowiska projektowe w naszej firmie. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, prosimy o przesłanie CV i portfolio na adres praca@cdf.net.pl

CDF ARCHITEKCI
ul. Grunwaldzka 34 A, 60-786 Poznań
tel. 61 860 21 21 / fax 61 860 21 20
info@cdf.net.pl

We speak English, German, French.

CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
NIP: 779-23-16-804 / Regon: 300607767 / KRS: 0000283721
Nr konta: mBank 26 1140 1124 0000 3041 0300 1001

CDF ARCHITEKCI SP. Z O.O. II SP. KOMANDYTOWA
NIP: 779-25-01-447 / Regon: 382119080 / KRS: 0000763967
Nr konta: mBank 37 1140 1124 0000 4512 7700 1001

CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR
NIP: 781-100-89-15 / Regon: 630339920 / KRS: –
Nr konta: BZWBK 45 1090 1476 0000 0000 4700 8010

 


 

Administratorem danych są podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci”.  Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowanymi danymi oraz pełen wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy „CDF Architekci” jest dostępny na życzenie lub tutaj. CDF Architekci sp. z o.o. sp.k. odpowiada za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw. Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań lub rodo@cdf.net.pl. Mogą Państwo realizować swoje prawa wobec każdego ze Współadministratorów.

Dane będą przetwarzane w celu i przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody. Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej).

Dane przesłane w ramach rekrutacji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do spółek wchodzących w skład grupy „CDF Architekci” – na podstawie Państwa zgody.  Mają Państwo prawo dostępu do danych (otrzymania kopii), ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia, cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Na dokonywane przetwarzanie mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. (więcej)