Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych są podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” z siedzibą w Poznaniu, które współadministrują danymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania.

Nasze dane kontaktowe: PUNKT KONTAKTOWY Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a (60-786 Poznań), e-mail: rodo@cdf.net.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

W skład grupy „CDF Architekci” wchodzą następujące podmioty:

 1. spółka CDF Architekci sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-786 Poznań) przy ul. Grunwaldzkiej 34a , KRS: 0000283721, NIP: 7792316804, REGON: 30060776700000;
 2. spółka CDF Architekci sp. z o.o. II sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-786 Poznań) przy ul. Grunwaldzkiej 34a , KRS:, NIP:, REGON:
 3. indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez Karola Fiedor pod nazwą „CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR” z siedzibą w Poznaniu (60-786) przy ul. Grunwaldzkiej 34a, NIP: 781-100-89-15, REGON: 630339920.

zwani dalej Współadministratorami.

Istotne dla Ciebie informacje o współadministrowaniu znajdziesz tutaj!

Spis treści

II.Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
III.Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
A. Informacje ogólne.
B. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.
C. Pliki cookie.
D. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.
firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:
III.Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
A.Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
B.Prawo do sprostowania danych.
C.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
D.Prawo do ograniczenia przetwarzania.
E.Prawo do przenoszenia danych.
F.Prawo do sprzeciwu.
4.Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
5.Prawo do wycofania zgody.
6.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.
 1. Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną. Cieszymy się z Państwa odwiedzin. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach postępowania przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:
 • podczas korzystania z naszej strony internetowej,
 • w związku z innymi relacjami, w których Państwo z nami pozostają (np. w związku z zawartą umową czy zatrudnieniem).

Państwa Dane Osobowe są współadministrowane przez podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” z siedzibą w Poznaniu, tj.: spółkę CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., CDF Architekci sp. z o.o. II sp.k. oraz Karola Fiedor prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „CDF ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE KAROL FIEDOR”

2. Co oznacza dla Państwa współadministrowanie danym?

W związku z faktem iż w/w firmy wspólnie decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zdecydowaliśmy się zawrzeć umowę w sprawie współadministrowania, stając się Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych przez każdego z nas. Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich Współadministratorów. Istotne dla Ciebie postanowienia zawartej przez nas umowy o współadministrowanie, znajdziesz poniżej:

3. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E przez podmioty wchodzące w skład grupy „CDF Architekci” w celu: rozwijania marki „CDF Architekci” poprzez stworzenie możliwości kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

4.Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowanymi danymi jest dostępny na życzenie lub na naszej stronie internetowej cdf.net.pl w zakładce RODO. W tym miejscu wskazujemy, że:

 1. za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Państwa odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.,
 2. za odpowiadanie na Państwa zapytania i realizację Państwa praw odpowiedzialna jest CDF Architekci sp. z o.o. sp.k.
 3. nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 4. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane: Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane rzez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie.

 

5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. O istotnych zmianach będziemy informować komunikatem na Stronie. Komunikat o zmianie pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem. (więcej)

Zmiany mogą wynikać, np.

 • ze zmian w przepisach prawa,
 • zmian w obowiązujących standardach prywatności,
 • rozszerzenia naszej oferty.

O istotnych zmianach będziemy informować komunikatem na Stronie. Komunikat będzie:

 • przedstawiany w sposób widoczny,
 • będzie informował o treści wprowadzonych zmian,
 • i ich konsekwencji dla Państwa.

Komunikat o zmianie pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem. Umożliwi to Państwu:

 • zapoznanie się z treścią komunikatu,
 • rozważenie wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych,

wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

 1. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 1. Państwa dane przetwarzamy w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny. (więcej)

Kierujemy się następującymi zasadami przetwarzania danych osobowych: pozyskujemy dane osobowe nie przetwarzamy danych w jasno określonych celach w sposób niezgodny z tymi celami

więcej w poszczególnych klauzulach informacyjnych – wybierz klauzulę Ciebie interesującą: dla osób kontaktujących się z nami, dla Klientów, dla osób ubiegających się o praktyki lub zatrudnienie, dla odwiedzających fanpage Facebook

zbieramy dane w zakresie nie zbieramy danych na zapas potrzebnym do realizacji celów

więcej w poszczególnych klauzulach informacyjnych – wybierz klauzulę Ciebie interesującą: dla osób kontaktujących się z nami, dla Klientów, dla osób ubiegających się o praktyki lub zatrudnienie, dla odwiedzających fanpage Facebook

dbamy o aktualność niezwłocznie reagujemy na zgłaszane wnioski i poprawność Państwa danych o sprostowanie czy aktualizacje danych (więcej)

przetwarzamy dane wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa

więcej w poszczególnych klauzulach informacyjnych – wybierz klauzulę Ciebie interesującą: dla osób kontaktujących się z nami, dla Klientów, dla osób ubiegających się o praktyki lub zatrudnienie, dla odwiedzających fanpage Facebook

ograniczamy przechowywanie danych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane

więcej w poszczególnych klauzulach informacyjnych – wybierz klauzulę Ciebie interesującą: : dla osób kontaktujących się z nami, dla Klientów, dla osób ubiegających się o praktyki lub zatrudnienie, dla odwiedzających fanpage Facebook

realizujemy Państwa prawa, tj. prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, wycofania zgody (więcej)

chronimy Państwa dane przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych Państwa dane udostępniamy innym podmiotom w sposób bezpieczny (np. poprzez zawarcie umowy o powierzeniu danych) stosujemy adekwatne techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych

 1. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

A. Informacje ogólne.

Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane w postaci tzw. log serwera. (więcej)

Log serwera to dane przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie. Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy dane potrzebne do wyświetlenia strony internetowej (potrzebne ze względów technicznych). Te dane to:

 • nasza odwiedzana strona internetowa,
 • data i godzina dostępu,
 • ilość wysłanych danych w bajtach,
 • źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego trafili Państwo na stronę,
 • używana przeglądarka internetowa,
 • używany system operacyjny,
 • używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

B. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.

 1. Na stronie lub fanpageach używamy wtyczki sieci społecznościowych podmiotów trzecich, np. Facebook (pluginy lub tzw. „wtyczki” np. „Like” „Udostępnij”). Na używanie wtyczki wskazuje umieszczenie powszechnie znanych ikon tych sieci)

Ważne, aby wiedzieć:

 • wtyczka przekazuje treści z naszej strony do sieci społecznościowej;
 • widoczność tych treści dla innych użytkowników tej sieci społecznościowej zależy od ustawień Państwa prywatności;
 • wtyczka aktywuje się poprzez naciśnięcie ikony wtyczki,
 • mogą Państwo dezaktywować wtyczkę poprzez kliknięcie na „Cofnij”.

Jeżeli aktywowali Państwo używanie wtyczki, wówczas przetwarzamy następujące dane i przekazujemy je do dostawcy wtyczki: (data i godzina dostępu, odwiedzona część naszego serwisu internetowego, adres IP, nazwa domeny).

Więcej informacji o tym jak działa wtyczka? (więcej)

W celu używania wtyczki umieszczamy na stronie kod odwołujący się do powyższych sieci. Kod ten umożliwia przesyłanie treści z naszej strony do tej sieci społecznościowej lub usługi. W zależności od Państwa ustawień prywatności, treść ta może być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na Państwa profil). Za pomocą wspomnianych wtyczek mogą Państwo (jako zalogowany użytkownik tych serwisów) udostępniać w ramach tych serwisów stronę, na której się Państwo znajdują. Wtyczka ładuje się dopiero po jej aktywacji przy pomocą ikony aktywacyjnej. Aktywacja wtyczki powoduje, że zawartość wtyczki będzie przekazywana przez odpowiedni serwis społecznościowy bezpośrednio na Państwa urządzenie końcowe. Będzie tam również wyświetlana. Mogą Państwo dokonać wyboru aktywacji wtyczki na stałe – oznacza to, że aktywacja ta będzie obowiązywała na stałe podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować wtyczkę poprzez kliknięcie na „Cofnij”. Bez dokonania aktywacji wtyczki pozostaną nieaktywne i nie zostanie utworzone połączenie z serwisami społecznościowymi.

 1. Na naszej stronie internetowej znajdują się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo stronę internetową. Przestaje wówczas obowiązywać nasza Polityka prywatności.
 1. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych (w tym informacje o stosowanych plikach cookies) oraz przysługujących Państwu prawach – należy zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy. Więcej na temat wtyczki Facebook.

Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dla odwiedzających fanpage Facebook.

C. Pliki cookie.

 1. Na stronie stosujemy pliki cookie, aby:
 • uatrakcyjnić Państwu odwiedziny,
 • umożliwić korzystanie z określonych funkcji.

Co to są pliki cookie? (więcej)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe. Pliki te są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Urządzenie końcowe to urządzenie przy pomocy którego przeglądają Państwo stronę (np. komputer, tablet). Więcej na: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie:

 1. takie, które po zamknięciu, są ponownie kasowane (tzw. pliki cookie sesyjne),
 2. takie, które pozostają na Państwa urządzeniu końcowym. Te pliki cookie umożliwiają nam lub naszym partnerom (pliki cookie dostawców zewnętrznych – czytaj więcej) rozpoznawanie Państwa przeglądarki w przypadku jego kolejnych odwiedzin (tzw. pliki cookie stałe).

Stosowane przez nas pliki cookie gromadzą i przetwarzają informacje na Państwa temat w określonym zakresie, tj. dane dotyczące przeglądarki i lokalizacji oraz adres IP. Pliki cookie stałe są kasowane automatycznie po upływie wyznaczonego okresu czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie.

Ważne, aby wiedzieć: odpowiednie ustawienia w przeglądarce pozwolą Państwu:

 • posiadać informację o tym czy dana strona używa plików cookie;
 • zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików.

(więcej)

Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki. Menu objaśnia w jaki sposób można dokonać zmiany ustawień plików cookie. W zależności od rodzaju stosowanej przeglądarki, mogą Państwo dokonać dla niej zmian pod następującymi linkami: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

Ważne aby wiedzieć: informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry). Ważne, aby wiedzieć: W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC oraz Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. D. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych. Na stronie korzystamy z narzędzi dostawców zewnętrznych, w tym narzędzi analizy statystyk serwisów. Oznacza to, że w Państwa urządzeniu mogą być instalowane plik cookie:

 • firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

Korzystamy z narzędzi Google Analytics. Narzędzia te zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie. Informacje te wskazują na:

 • podstrony, które Państwo wyświetlili,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami.

Informacje te zbierane są w celu jak najlepszego dopasowania naszej strony i oferty do Państwa potrzeb. Realizacja celu wymaga generowania na podstawie zebranych informacji anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz dokonywanie analizy aktywności na stronie. Cel realizowany jest poprzez korzystanie z plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Ważne, aby wiedzieć:

 • Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej.
 • Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) są przekazywane serwerowi Google w USA i tam też są przechowywane.
 • Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Zapewnia to anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i wyklucza możliwość bezpośredniej identyfikacji osób.

Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 • Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.
 • Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 • Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki.

Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej mogą być niedostępne. Ważne, aby wiedzieć: Mogą państwo zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikację w zakresie porozumienia Privacy Shield między EU i USA, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych wymagany w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

PUNKT KONTAKTOWY: dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Współadministrujących:

Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci, ul. Grunwaldzka 34a, 60-786 Poznań, lub e-mail: rodo@cdf.net.pl.

UWAGA! Niezależnie od wyznaczenia przez Współadministratorów punktu kontaktowego, każdy podmiot danych uprawniony jest do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji jego żądanie zostanie przekazane przez Współadministratora do spółki CDF Architekci sp. z o.o. sp.k., która odpowie na żądanie

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia do nas żądania o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 22 RODO, tj.:
    1. prawa dostępu do danych,
    2. prawa do sprostowania danych,
    3. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
    4. prawa do ograniczenia przetwarzania,
    5. prawa do przenoszenia danych

Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.

    1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

    1. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

    1. prawo do wycofania zgody,

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Żądania mogą być wnoszone:
 1. drogą tradycyjną na adres: Punkt Kontaktowy Grupy CDF Architekci,  Grunwaldzka 34A , 60-786 Poznań,
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy: rodo@cdf.net.pl
 3. osobiście w naszej siedzibie, tj. na ul. Grunwaldzkiej 34 A w Poznaniu.

 

 1. Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 2. Przy zgłoszeniu żądanie powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.
 3. Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 4. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
 5. Jeśli otrzymamy Państwa żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.
 6. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Komunikacja i działania podejmowane na mocy art. 15–22 są co do zasady wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:
 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie uzupełnią ich Państwo i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania Państwa pouczymy.
 2. Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.
 1. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 1. Mają Państwo prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Państwa dane. Jeśli tak, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:
 1. cele przetwarzania,
 2. kategorie zebranych danych,
 3. wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane,
 4. planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,
 5. wskazanie o przysługujących Państwu prawach, tj. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
 7. poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 8. przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Możemy Państwu dostarczyć kopię posiadanych Państwa danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Za każdą kolejną kopię danych możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Jeżeli zwracają się Państwo o kopię drogą elektroniczną – informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie. Mogą Państwo poprosić o przekazanie kopii w inny sposób.
 3. Jeżeli przetwarzamy duże ilości informacji o Państwie – możemy poprosić najpierw o wskazanie, o jakie konkretnie informacje Państwu chodzi.
 1. Prawo do sprostowania danych.
 1. Mogą Państwo żądać niezwłocznego sprostowania Państwa – jeżeli dane są nieprawidłowe.
 2. Mogą Państwo żądać uzupełnienia danych – jeżeli dane są niekompletne.
 3. O sprostowaniu Państwa danych informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 1. Mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:
  1. dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. podstawa przetwarzania była Państwa zgoda i tę zgodę Państwo cofnęli (i nie mamy już innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych),
  3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Państwa indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,
  4. dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe musimy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy,
  6. Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem przez nas usług społeczeństwa informacyjnego, kierowanych do dzieci.
 2. Jeśli Państwa dane osobowe były przez nas upublicznione – podejmiemy działania w celu poinformowania podmiotów, którym dane udostępniliśmy, o Państwa żądaniu. Działania te będą miały na celu usunięcie wszelkich łącz do tych danych i ich kopi. Działania te podejmiemy w zakresie w jakim pozwoli nam na to technologia i przy uwzględnieniu kosztów realizacji tych działań.
 3. Państwa żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. do wywiązania się przez nas z ciążącego na nas prawnego obowiązku,
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 1. Maja Państwo prawo wnieść żądanie o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, gdy:
  1. kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych (wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości posiadanych Państwa danych),
  2. przetwarzamy dane niezgodne z prawem, a mino to sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych i w zamian żądają ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. my już nie potrzebujemy Państwa danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czyje prawa są nadrzędne wobec dokonywanego przetwarzania – nasze czy Państwa?
 1. Jeżeli ograniczymy przetwarzanie, to Państwa dane możemy przetwarzać (ale z wyjątkiem przechowywania):
  • wyłącznie za Państwa zgodą,
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
  • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 1. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Państwa o tym.
 2. O ograniczeniu przetwarzania danych informujemy każdy podmiot, któremu ujawniliśmy Państwa dane. Czynimy to w zakresie w jakim jest to możliwe, przy uwzględnieniu wysiłku jaki musimy w to włożyć.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych.

Realizacja Państwa żądania nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.

 1. Mają państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych.
 2. Oznacza to, że mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane:
 • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
 • nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. Dotyczy to jednak tylko tych danych, które dostarczone nam zostały przez Państwa.
 2. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:
  1. Przetwarzamy te dane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i
  2. Przetwarzania dokonujemy w sposób zautomatyzowany.
 3. Mają Państwo prawo zażądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Spełnimy to żądanie, o ile będzie to technicznie możliwe.
 4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia przez Państwa żądania o usunięcie danych osobowych.
 5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.

 

 1. Prawo do sprzeciwu.

Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

 1. Prawo sprzeciwu przysługuje Państwu gdy przetwarzamy Państwa dane:
 1. w interesie publicznym,
 2. w ramach sprawowania władzy publicznej
 3. na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
 4. lub podlegają one profilowaniu

i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.

 • Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie.
 • Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
 • Dane możemy przetwarzać dalej jedynie wtedy, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności dane te stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Prawo sprzeciwu przysługuje Państwu również wtedy, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść w dowolnym momencie.
 • Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Obowiązek ten zrealizujemy bez żadnych dodatkowych wyjątków. Zatem nie musi zaistnieć żadna szczególna sytuacja, aby Państwa żądanie zostało zrealizowane.
 • Należy pamiętać, że pomimo takiego sprzeciwu, Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w innych celach.

 

 1. Praw sprzeciwu przysługuje również wtedy, gdy Państwa dane przetwarzamy do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 • Wówczas sprzeciw mogą Państwo wnieść, gdy zaistnieje jakaś szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.
 • Sprzeciwu nie zrealizujemy, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 1. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 1. Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.
 2. Uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdzie takie przetwarzanie:
 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a Państwem;
 2. jest dozwolona prawem, któremu podlegamy, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub
 3. opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.
 1. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dane będziemy profilować, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dane będziemy osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – maja Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
 4. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno nam już przetwarzać do takich celów.

 

 1. Prawo do wycofania zgody.

Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody – maja Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.
 2. Ważne, aby wiedzieć, że:
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, infolinia tel: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych dokonujemy sprzecznie z prawem – to mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego.Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel: 606 950 000. Skargę można wnieść także w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.