Kompleks biurowy przy ul. Kasprzaka 25A w Warszawie
KONKURS

PROJEKT KONKURSOWY – III NAGRODA

WIZJA

Gas Storage Poland i Polska Spółka Gazownictwa to nowoczesne przedsiębiorstwa o bogatych tradycjach. Czerpiąc doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich, nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań i technologii. Wartości te mają znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektowanej architekturze. Projektowany obiekt ma podkreślić powiązanie z historią i tradycją, jednocześnie zachowując współczesny charakter nowoczesnego biurowca. Pamiętając o historii i naszych korzeniach, z odwagą patrzymy w przyszłość idąc w kierunku nowoczesności.

KONCEPCJA

Koncepcja architektoniczna obiektu nawiązuje do kontekstu urbanistycznego. Dwa niezależne funkcjonalnie budynki biurowe połączono wspólnym ceglanym podium z charakterystyczną formą łuku. To ukłon w stronę zabytkowych obiektów Warszawskiej Gazowni, symboliczne nawiązaniem do historii i tradycji obu spółek. Zastosowanie tego samego materiału na fasadzie parteru, schodach i posadzce zagospodarowania terenu sprawia, że budynek wydaje się „wyrastać z kontekstu”. Nowoczesne bryły biurowców oparte na ceglanym podium różnią się między sobą  sposobem kształtowania fasady. Jasny i strzelisty biurowiec GSP stanowi dominantę przestrzenną u zbiegu ulic M. Kasprzaka i J. Bema. Drobne podziały na fasadzie nadają mu lekkości. Niższy i ciemniejszy biurowiec PSG o większych podziałach fasady ma bardziej industrialny charakter. Pomiędzy częścią GSP oraz PSG utworzono wnętrze urbanistyczne, które łączy obiekty stając się atrakcyjnym miejscem spotkań pracowników. Istotnym elementem koncepcji było zachowanie istniejącego drzewostanu i wprowadzenie dużej ilości zieleni. W budynku GSP wprowadzono  zielone tarasy dla pracowników, natomiast w części PSG ceglana podium posiada zintegrowane donice na zieleń pnącą.

KONTEKST
Działka zlokalizowana u zbiegu ulic M. Kasprzaka i J. Bema w bezpośrednim sąsiedztwie graniczy z obiektami zespołu Gazowni Warszawskiej i kościołem św. Stanisława. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmieścia funkcjonalnego przy granicy obszaru objętego prawną ochroną konserwatora zabytków. Obszar opracowania objęty jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Prądzyńskiego.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projekt zakłada wykorzystanie istniejących wjazdów od strony ul. J. Bema, a także zachowanie przejazdu technicznego od strony terenów PGNiG S.A. Budynek został funkcjonalnie i wizualnie rozdzielony na część GSP i PSG.

UKŁAD FUNKCJONALNY

Dwie odrębne spółki – dwa odrębne budynki. Układ funkcjonalny został oparty na wyraźnym oddzieleniu od siebie dwóch niezależnych spółek, podkreślając ich odrębność i własną tożsamość. Dwie bryły, o różnym wyrazie architektonicznym , połączone ze sobą wspólną, ceglaną podstawą, odzwierciedlają również podziały funkcjonalne budynku. Jasna, lekka część GSP, ciemniejsza, o cięższych proporcjach część PSG oraz ogólnodostępna, wspólna ceglana baza. Budynki biurowe zaprojektowane zostały zgodnie ze współczesnymi standardami. Wygodna siatka konstrukcyjna pozwala na elastyczne kształtowanie wnętrz, w zależności od potrzeb najemcy – zarówno w układach open-space jak i korytarzowych.

MATERIAŁY

Projektując obiekt tak silnie osadzony w kontekście miejsca jakim jest siedziba dawnej Warszawskiej Gazowni, należy czerpać inspiracje z tradycji i łączyć je ze współczesnymi, nowoczesnymi
rozwiązaniami. Naturalną konsekwencją było wpisanie się w charakter miejsca przez zastosowanie materiału występującego w otaczającej zabytkowej zabudowie. Cegła stanowi podstawowy materiał wykończeniowy najniższych elewacji budynków i posadzek przestrzeni zewnętrznych. Osadzenie brył budynków na solidnym, ceglanym fundamencie podkreśla oparcie spółek GSP i PSG na trwałym, bogatym w tradycje fundamencie warszawskiej gazowni. Krzyżowe wiązania cegieł na elewacjach projektowanych budynków nawiązują do elewacji słynnych rotund  stanowiących część dawnej gazowni.

  • CZĘŚĆ GSP
    Podział na dwie spółki jest widoczny na elewacjach budynku. Elewacja spółki GSP charakteryzuje się częstszymi pionowymi podziałami elewacji. Metalowe, pionowe panele o jasnej kolorystyce opierają się na module 4,2 m. Układ pionowych żylet został przecięty przez horyzontalne pasy międzykondygnacyjne. Wewnętrzne żaluzje ograniczają ilość promieni słonecznych, gdy jest to konieczne. Ażurowa elewacja, stanowiąca obudowę kondygnacji technicznej, wizualnie wysmukla bryłę części GSP.
  • CZĘŚĆ PSG
    Fasada części PSG stanowi wizualnym kontrast dla bryły GSP. Te same materiały elewacyjne, lecz w innej formie i kolorystyce, pozwoliły podkreślić odrębność spółek. Masywne i horyzontalne podziały ciemnej elewacji stoją w wizualnej opozycji do jasnych elementów fasady drugiej spółki. Na stropie ceglanej elewacji przewidziano miejsca na zieleń w donicach i wyjścia na tarasy zlokalizowane we wcięciach płaszczyzny elewacji. Na elewacji zaprojektowano zewnętrzne pionowe markizy okienne ograniczające dostęp promieni słonecznych do wnętrza budynku.