info
Zespół zabudowy handlowo-usługowo-mieszkaniowej Wzorcownia we Włocławku
Funkcja: handlowa, usługowa, mieszkaniowa
Projekt: 2006 - 2008
Realizacja: 2007 - 2008
Inwestor: Budizol S.A.
Generalny wykonawca: Budizol S.A.
Powierzchnia użytkowa: 32 723 m2
Kubatura: 135 342 m3
N
Projekt nagrodzony:
Grand Prix w Konkursie „Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2009” w kategorii: obiekty „modernizowane” objęte ochroną konserwatora
Nagroda I stopnia w konkursie „Najlepsza Inwestycja 2009 roku”
Nagroda X edycji Shopping Center Awards 2010 w kategorii „Najlepszy Koncept Roku”
Specjalne wyróżnienie Jury w kategorii „Rewitalizacja roku 2010” – PRCH Retail Awards 2010

Podstawowym wyzwaniem projektowym była chęć możliwie kompleksowej rewitalizacji obszaru dawnej fabryki fajansu, stanowiącego istotny fragment zabudowy ścisłego centrum Włocławka. Potencjał terenu był rzeczywiście wyjątkowy: dogodna lokalizacja, bogata historia miejsca ale również poważne braki podstawowych funkcji miejskich i przestrzeni służących społecznej integracji w obrębie funkcjonalnego śródmieścia. Za cel obrano zatem takie kierunki urbanistycznych i architektonicznych przeobrażeń, których wpływ wykraczałby poza fizyczne granice opracowania i służył poprawie warunków funkcjonowania lokalnej społeczności oraz kreowaniu nowego wizerunku miasta.
Kompleks tworzą cztery budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, w tym jeden obiekt zabytkowy, skupione wokół Placu Grodzkiego – nowej istotnej przestrzeni publicznej Włocławka.