info
Rewitalizacja budynków Betonhaus oraz przebudowa Browaru Huggera
Funkcja: biurowo-usługowa i gastronomiczna
Projekt: 2018-2020
Realizacja: 2021-2023
Adres: ul. Matejki/ Śniadeckich, Poznań
Inwestor: Garvest
Powierzchnia całkowita: 4 481 m2
Powierzchnia użytkowa: 2 012 m2
Kubatura: 14 484 m3
Wysokość: 11.00 m
B
Projekt w technologii BIM

Projektowany zespół budynków, składający się z budynku Hali Betonowej, jednego z budynków dawnego
Browaru Huggera oraz projektowanego łącznika naziemnego pomiędzy wymienionymi budynkami, usytuowany
jest przy parku Wilsona w Poznaniu w historycznej dzielnicy Łazarz około 400m na zachód od Dworca Głównego.

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa zabytkowego budynku Hali Betonowej i budynku Browaru
Huggera o nowe funkcje i elementy wraz z jednoczesnym przywróceniem pierwotnego wyglądu budynków.
Dodanie łącznika naziemnego umożliwi zmianę funkcji całego zespołu. Łącznik pomiędzy budynkami ma wtopić
się w Park dzięki zaprojektowaniu dachu odwróconego pokrytego żwirem, wycofaniu fasad względem budynku
Hali Betonowej oraz szklanej elewacji odbijającej światło. Elewacja frontowa budynku Browaru tworzy wizualne
zatrzymanie osi widokowej wzdłuż dojazdu od strony ul. Śniadeckich, natomiast Hala Betonowa zamyka
poprzeczną oś Parku. Przywrócenie dawnych osi widokowych, likwidacja dobudówek, odtworzenie kolorystki
elewacji, odbudowa szerokich schodów od strony Parku Wilsona, odsłonięcie pierwotnych sufitów i stolarki
okiennej przywróci dawny blask budynków w unowocześnionej formie.

Nowe elementy kompozycji zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w zabytkowy
charakter budynku. W założeniu stanowią one nowoczesne, minimalistyczne dodatki o wysokiej klasie detalu.
Zabytkowa Hala Betonowa i budynek dawnego Browaru Huggera przywrócą dawną świetność i stworzą nową
jakość na mapie poznańskiego Łazarza.