info
Przebudowa dworca PKS w Koninie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych
Funkcja: usługowa
Projekt: 2010
Inwestor: miasto Konin
Obszar opracowania: 57 000 m2
Powierzchnia użytkowa: 57 000 m2

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacji terenów położonych w części północnej miasta Konin. Analizowany obszar sięga zakresem ulicę Kolejową z dworcem kolejowym PKP, z wydzielonym dworcem autobusowym i PKS, niedziałającą wieżą ciśnień oraz tereny położone wzdłuż ul. Dworcowej o funkcji pasażu usługowo-handlowego.
Naszym celem było znalezienie wspólnego mianownika dla omawianego terenu. Próba połączenia analizowanego obszaru w spójną całość architektoniczno – urbanistyczną w celu ożywienia i poprawy estetyki tak ważnego pod względem komunikacyjnym miejsca w mieście. Koncepcja opiera się na założeniu połączenia istniejących funkcji dworca PKP i PKS w multikompleks usługowo-handlowy z szeroką gamą dodatkowych usług, takich jak restauracje, galerie handlowe, parkingi wielopoziomowe, funkcję hotelową itp.