info
Praca konkursowa na projekt kaplicy cmentarnej w Koszalinie
Funkcja: usługowa, sakralna
Projekt: 2010
Adres: ul. Gnieźnieńska, Koszalin
Inwestor: PGK Koszalin
Powierzchnia użytkowa: 1 346 m2
Kubatura: 6 265 m3
Wysokość: 4.20 m

W każdej bez wyjątku kulturze ceremonia pochówku stanowi jeden z najważniejszych rytuałów kształtujących i definiujących tak indywidualną jak i zbiorową tożsamość. Wspólną dla różnorodnych form ceremonii jest świadomość roli właściwego pożegnania i ochrony przed zapomnieniem tych, którzy odeszli. Architektura miejsc pochówku i pamięci odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu tego procesu. Wyzwaniem projektowym jest znalezienie kompromisu pomiędzy semantyką owej przestrzeni, pełną emocji i treści symbolicznych, a pragmatyczną koniecznością realizacji programu użytkowego. Opracowanie koncepcji rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie stanowiło właśnie takie wyzwanie.