info
Konkurs realizacyjny na rozbudowę Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu
Funkcja: szpital
Adres: ul. 28 Czerwca 1956 r, Poznań

Obszar inwestycji znajduje się w północnej części kompleksu szpitalnego przy ulicy Krzyżowej. Kształtowana zabudowa stanowi rozbudowę istniejącej infrastruktury szpitala.

Projektowany obiekt wpisuje się w charakter dzielnicy Wilda podkreślając kontekst i historię miejsca. Ulica 28 Czerwca 1956 r. jest jedną z głównych osi funkcjonalnych miasta i jednym z głównych traktów komunikacyjnych Wildy. Motywem przewodnim formowania budynku jest relacja pomiędzy strukturą, nawiązującą do historycznych zabudowań, a nowoczesną funkcją projektowanego budynku. Rytmiczne i smukłe pionowe elementy górnych kondygnacji budynku zostały skontrastowane z masywnym podziałem dolnej części budynku. Dwie różne warstwy architektoniczne, tworzą fasadę, która, oglądana w skrótach perspektywicznych, odkrywa swoją trójwymiarowość.

Projekt zakłada odsunięcie północnej elewacji od ulicy w celu zachowania linii drzew zlokalizowanych wzdłuż granicy działki oraz lepszego doświetlenia kamienic po drugiej stronie ulicy. Zwarta bryła budynku umożliwia w przyszłości rozbudowę szpitala w kierunku wschodnim.

Górne kondygnacje budynku zostały w znaczny sposób rozrzeźbione i nie przewyższają sąsiadującej historycznej zabudowy, wpisując się dzięki temu w kontekst miejsca. Wytworzenie tarasów na dachach niższej części budynku, umożliwiło wprowadzenie dodatkowej przestrzeni rekreacji i odpoczynku dla pacjentów i personelu medycznego.