info
Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy siedziby firmy Apart w Suchym Lesie
Funkcja: usługowa
Projekt: 2014
Adres: ul. Stara Droga, Suchy Las
Powierzchnia użytkowa: 1 503 m2