info
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gąsiorowskich 4 w Poznaniu
Funkcja: mieszkalno-usługowa
Projekt: 2016
Realizacja: 2016 - 2018
Adres: ul. Gąsiorowskich 4, Poznań
Inwestor: Budimex Nieruchomości
Powierzchnia całkowita: 28 568 m2
Powierzchnia użytkowa: 21 261 m2
Kubatura: 96 350 m3
Wysokość: 25.00 m
N
Projekt nagrodzony:
Budowa Roku 2018 (nagroda I stopnia) w XXIX edycji konkursu BUDOWA ROKU organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Budynek mieszkalny usytuowany jest w historycznej dzielnicy miasta Poznania Łazarzu. Na istniejącą zabudowę o charakterze pierzejowym składają się kamienice z przełomu XIX i XX w. oraz powojenne budynki uzupełniające tkankę urbanistyczną. Zwarta zabudowa dzielnicy wykazuje liczne braki w strukturze kwartałów. Cały obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

W najbliższym sąsiedztwie terenu inwestycji, przy ul. Gąsiorowskich 4, znajdują się 6-kondygnacyjne kamienice. Zaprojektowany obiekt to 8-mio kondygnacyjna bryła na planie rozbudowanego prostokąta. Uzupełnia ona zabudowę pierzejową ulicy Gąsiorowskich, uwzględniając przy tym planowane przedłużenie ulicy Małeckiego. Charakterystyczne dziedzińce nadają obiektowi formę nawiązującą do zabudowy pobliskiej ulicy Śniadeckich. Pozwoliło to na utworzenie przyjaznej przestrzeni wspólnej, zapewniając tym samym odpowiednie nasłonecznienie mieszkań. Czytelny układ kompozycyjny, związany z uzupełnieniem brakującej tkanki urbanistycznej, dopełniony jest przez wyważone proporcje całej bryły budynku. Współczesną formę charakteryzuje ograniczony zasób detali architektonicznych, eleganckie proporcje podziałów elewacyjnych oraz wysoka jakość zastosowanych materiałów.