info
Budynek mieszkalny wielorodzinny Fyrtel Wilda przy ul. Sikorskiego w Poznaniu
Funkcja: mieszkalno-usługowa
Projekt: 2016 - 2017
Realizacja: 2018 - 2020
Adres: ul. Sikorskiego 19, Poznań
Inwestor: Duda Development
Powierzchnia całkowita: 9 852 m2
Powierzchnia użytkowa: 7 250 m2
Kubatura: 20 269 m3
Wysokość: 23.05 m

Projektowany budynek mieszkalno-handlowo-usługowy usytuowany jest na narożniku ulic Sikorskiego i 28 czerwca 1956r. w Poznaniu. Trzon struktury urbanistycznej dzielnicy Poznania – Wildy, stanowi XIX-wieczna zabudowa pierzejowa kamienic z licznymi ubytkami spowodowanymi zniszczeniami wojennymi i późniejszymi wyburzeniami. Budynek uzupełnia lukę w zabudowie i dopasowuje się wysokością do typowej wysokości okolicznych kamienic.
Obiekt zaprojektowany został jako zwarta bryła na planie litery L z wewnętrznym patio i zróżnicowaną liczbą kondygnacji. Budynek jest bogaty w detal architektoniczny, zarówno w małej, jak i w dużej skali (opaski wokół okien, blendy nadokienne, dekoracyjne obróbki balkonów, itd.). Zastosowano w nim również materiały wykończeniowe wysokiej jakości (m.in. płytki ceglane ręcznie formowane oraz cokoły z płyt betonowych GRC). Zestawienie ciemnego tynku z jasną cegłą i tynkiem tworzy wrażenie głębi i podkreśla tektonikę bryły.
Budynek swoją wysokością i sposobem rozwiązania elewacji nawiązuje do otaczającej zabudowy, śledzi również wyznaczoną w decyzji o warunkach zabudowy obowiązującą linię zabudowy.