info
Zespół budynków mieszkalno-usługowych Platanowy Park w Bydgoszczy
Funkcja: mieszkalno-usługowo-biurowo-hotelowa
Projekt: 2014
Realizacja: planowane zakończenie realizacji poszczególnych etapów 2018 - 2023
Adres: ul. Leśna/ Dwernickiego/ Sułkowskiego/ Kamienna, Bydgoszcz
Inwestor: Grupa Kapitałowa Immobile
Obszar opracowania: 85 000 m2
Powierzchnia całkowita: 184 543 m2

Dominującą dla przedmiotu opracowania jest funkcja mieszkaniowa. Budynki o zróżnicowanej wysokości, od V do XVI kondygnacji nadziemnych, mieszczą łącznie 1102 mieszkania o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 65 500 m2. Funkcja handlowo-usługowa obecna jest w parterach budynków we wszystkich etapach realizacji. W budynkach mieszkalnych przewiduje się lokalizację drobnego handlu i usług z możliwością przystosowania do celów np. biurowych i edukacyjnych (kancelarie, biura, prywatne przedszkola, „domy malucha”, prywatne gabinety medyczne itp.). W etapach usługowych przewidziano miejsca lokalizacji większych obiektów handlowych, w tym sieciowych spożywczych, odzieżowych itp. Etapy usługowe (EU1, EU2, EU3) zaprojektowano jako budynki biurowe z częścią handlowo-usługową w parterze. Etap usługowy EU3 zakłada realizację hotelu z zapleczem restauracyjnym i konferencyjnym. Łączna powierzchnia użytkowa części handlowo-usługowej wyniesie ok. 43 500 m2. W etapie mieszkalnym E6 przewidywana jest realizacja lokalnego centrum kultury dla potrzeb mieszkańców całego osiedla. Pomieszczenie budynku umożliwiają organizację wystaw, spotkań, pokazów filmowych itp. Dodatkowo amfiteatralny układ zagospodarowania terenu parku w bezpośrednim sąsiedztwie centrum kultury umożliwia organizację koncertów, pokazów i imprez zewnętrznych.
Teren podzielono na dwie zasadnicze strefy: usługową wzdłuż ul. Kamiennej i Sułkowskiego (bufor akustyczny) oraz mieszkalną na pozostałym obszarze. Komunikacja kołowa została zorganizowana obwodowo, w postaci wewnętrznych dróg osiedlowych, by zapewnić swobodę komunikacji pieszej wewnątrz osiedla.
Kompozycja urbanistyczna została oparta na systemie osi widokowych każdorazowo zamkniętych wizualnie dominantą przestrzenną. Drugim istotnym elementem organizującym przestrzeń osiedla jest centralnie usytuowany park z zielenią niską i wysoką, który przecina całość założenia, umożliwiając dogodną i bezkolizyjną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy zespołami budynków oraz istniejącym po przeciwległej stronie ul. Dwernickiego parkiem miejskim.