info
Park Hotel w Jarosławcu
Funkcja: hotelowa
Projekt: 2009
Inwestor: Prywatny
Powierzchnia użytkowa: 28 581 m2
Kubatura: 107 300 m3