info
Budynek biurowy Immobile K3 w Bydgoszczy
Funkcja: biurowa
Projekt: 2012 - 2016
Realizacja: 2016 - 2018
Adres: pl. Kościeleckich, Bydgoszcz
Inwestor: CDI 2 Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: CDI Konsultanci Budowlani
Powierzchnia użytkowa: 12 510 m2
Kubatura: 49 950 m3
Wysokość: 20.98 m

Projektowany budynek biurowo-usługowy usytuowany jest w historycznym centrum miasta Bydgoszczy. Na istniejącą zabudowę składają się kamienice mieszkalne w zabudowie pierzejowej oraz wolnostojące gmachy użyteczności publicznej z przełomu XIX i XX w. Dominantą przestrzenną w analizowanym obszarze jest neogotycki kościół pw. św. Andrzeja Boboli.

Schemat kompozycyjny budynku jest przejrzysty, wynika z charakteru zastanego układu urbanistycznego oraz istniejącej zabudowy. Kubaturę obiektu określają wytyczone linie zabudowy, wzdłuż ulic Magdzińskiego, Przy Zamczysku oraz Plac Kościeleckich. Domknięcie kwartału części biurowej zaowocowało wytworzeniem dziedzińca o prywatnym charakterze. Wycofanie linii zabudowy ostatniej kondygnacji wizualnie zmniejsza wysokość budynku w celu właściwego zespolenia tkanki historycznej i projektowanej.