info
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna kładki pieszo-rowerowej na rzeką Wartą i Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu
Projekt: 2018
N
Projekt nagrodzony:
II nagroda

Nowa przestrzeń miejska będąca tematem konkursu, ma szansę spełniać swoją rolę  sprzed modernistycznych idei dla samochodów – być miejscem spotkań, dyskusji, odpoczynku a także zachętą do spaceru i zewnętrznych aktywności. Chodzenie po wspólnej przestrzeni miejskiej może być zarówno celem samym w sobie jak i początkiem wielu innych inicjatyw.

Idee, które przyświecały nam podczas projektowania Kładki Berdychowskiej to przede wszystkim zachęcenie mieszkańców do intensywniejszego obcowania z tkanką miejską. W projektowaniu uwzględniliśmy znaczenie ruchu pieszych i rowerzystów jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju zdrowego społeczeństwa. Punktem wyjścia dla projektu kładki była skala człowieka,  możliwości ludzkiego ciała oraz jego ograniczenia. Pozwoliło to na wytyczenie ścieżek, bulwarów i tarasów, po których można poruszać się bezpiecznie i komfortowo.

Podstawowym założeniem projektu było uzyskanie lekkiej i delikatnej formy, subtelnie zaznaczonej w krajobrazie. Poszukiwania doprowadziły projektantów do konstrukcji o przekroju zbliżonym do trójkąta równoramiennego, którego oba ramiona zostały pokryte kompozytowymi panelami aluminiowymi o lustrzanym wykończeniu. Odbity w ten sposób krajobraz umożliwił ukrycie formy w miejskim pejzażu. Prosty zabieg optyczny nadał konstrukcji lekkości i oryginalności, nie dominując przy tym przestrzeni.