info
Praca konkursowa na projekt zagospodarowania terenu dawnego dworca PKS w Poznaniu
Funkcja: biurowo-usługowa
Projekt: 2016
Adres: ul. Matyi / Wierzbięcice / Wujka / Przemysłowa, Poznań
Inwestor: Skanska Property Poland Sp. z o.o.
Obszar opracowania: 38 652 m2
Powierzchnia użytkowa: 171 108 m2
Kubatura: 803 584 m3
B
Projekt w technologii BIM

Na podstawie przeprowadzonych analiz urbanistycznych uznano za wysoce wskazane zlokalizować w obszarze inwestycji dominantę wysokościową w otoczeniu śródmiejskiej wielofunkcyjnej zabudowy wysokiej i średniowysokiej. Projekt przewiduje wyraźną gradację wysokości elementów struktury urbanistycznej od średniowysokich (SW) w południowej części terenu, poprzez wysokie (W) w części północnej i zachodniej oraz dominanty wysokościowej (WW) w części centralnej.

Zagospodarowanie terenów pomiędzy budynkami poszczególnych etapów w formie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, dostępnej wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego. Projekt przewiduje realizację następujących głównych przestrzeni publicznych:
W części północno-wschodniej terenu reprezentacyjny plac jako strefa wejściowa do najwyższych obiektów biurowych (budynki A, B, C).
W części południowo-centralnej terenu plac miejski ograniczony budynkami A, B, G, H, z dostępem do różnorodnych usług o charakterze centrotwórczym (kultura, gastronomia, handel, rozrywka) oraz zakresem funkcji dodatkowych (rzeźba miejska, tymczasowa scena letnia, sezonowe lodowisko, itp.).
Częściowo zadaszona przestrzeń ze strefą rekreacji łącząca główne place założenia, wykształcona dzięki usunięciu dwóch pierwszych kondygnacji części dominanty wysokościowej.
Pasaż handlowy łączący reprezentacyjny plac (strefę wejściową obszaru) z terenami przyszłej zabudowy należącymi do PKP, prowadzący w kierunku dworca Poznań Główny.

Pozostałe przestrzenie publiczne w formie mniejszych placów, dojść pieszych i skwerów, z elementami zieleni miejskiej, obiektów i urządzeń sportowych (zewnętrzna siłownia, ścianka wspinaczkowa), stref wypoczynku i rekreacji oraz stref handlu okazjonalnego (targ żywności ekologicznej, miejsca postojowe dla food-trucków).

Dodatkowo projekt przewiduje modernizację fragmentu przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Matyi i Wierzbięcice w celu wytworzenia reprezentacyjnej formy wejścia na plac w północno-wschodnim narożniku działki.