info
Analiza przedprojektowa i studium programowo przestrzenne – zespół budynków mieszkalno-usługowych oraz budynków handlowych przy ul. Zamojskiej w Łodzi
Funkcja: mieszkaniowo-usługowa
Projekt: 2014
Obszar opracowania: 23 491 m2