info
Projekt zagospodarowania terenów poprzemysłowych, na obszarze zakładów Modena w Poznaniu
Funkcja: mieszkalna, handlowa, usługowa, biurowa
Projekt: 2009
Adres: ul. Kraszewskiego, Jackowskiego, Wawrzyniaka, Poznań
Inwestor: Opal Property Developments
Powierzchnia użytkowa: 81 515 m2
Kubatura: 270 000 m3

Jeżyce zaczęły swój intensywny rozwój jeszcze zanim zostały włączone w obręb miasta Poznania w 1900r. W latach 70-tych XIX w. między obecnymi ul. Bukowską, a Grunwaldzką powstał duży kompleks Koszar z kasynem oficerskim i Zakładem Umundurowania, który później przekształcono w Zakład Przemysłu Odzieżowego. Od początku XX w. następuje intensyfikacja zmian, która najbardziej widoczna była w charakterze zabudowań. W miejsce wiejskich niskich budynków zaczęto stawiać wielopiętrowe kamienice czynszowe, będące wspaniałym przykładem architektury secesyjnej, oraz wytyczać nowe ulice. Zlokalizowanych było tam wiele sklepów, warsztatów i zakładów przemysłowych. W dzielnicy powstały m.in. pierwszy poznański dworzec kolejowy, Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, który do dziś jest zieloną enklawą, służącą nie tylko mieszkańcom Jeżyc, ale całego miasta. Równie uniwersalne walory atrakcyjne dla szerszego centrum miasta chcieliśmy nadać kompleksowi Modena Park.
Kompleks znajduje się w ścisłym centrum, zaledwie 5 min drogi pieszo od Rynku Jeżyckiego. Centralna lokalizacja zapewnia sprawną komunikację z wieloma adresami biznesowymi Poznania, m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.
Głównym celem urbanistycznym projektu było włączenie obszaru opracowania do żywej tkanki śródmiejskiej Jeżyc. W odróżnieniu od stanu dzisiejszego, gdy zakład stanowi zamknięty kwartał w mieście, projektowana Modena Park miała stanowić zintegrowany fragment dzielnicy, atrakcyjny zarówno dla jego bezpośrednich użytkowników, jak i mieszkańców Jeżyc. Scalenie w spójny kompleks historycznych zabudowań, starego drzewostanu oraz współczesnej architektury miało stworzy
unikalną część miasta.