Zespół zabudowy handlowo-usługowo-mieszkalnej Wzorcownia we Włocławku

  • Funkcja: handlowa, usługowa, mieszkalna
  • Lokalizacja: Włocławek
  • Inwestor: Budizol S.A.
  • Rok projektu: 2006/2008
  • Rok realizacji: 2007-2009
  • Powierzchnia: użytkowa wszystkich budynków – 32 723 m2
  • Kubatura: 135 343 m3

Podstawowym wyzwaniem projektowym była chęć możliwie kompleksowej rewitalizacji obszaru dawnej fabryki fajansu, stanowiącego istotny fragment zabudowy ścisłego centrum Włocławka. Potencjał terenu był rzeczywiście wyjątkowy: dogodna lokalizacja, bogata historia miejsca ale również poważne braki podstawowych funkcji miejskich i przestrzeni służących społecznej integracji w obrębie funkcjonalnego śródmieścia. Za cel obrano zatem takie kierunki urbanistycznych i architektonicznych przeobrażeń, których wpływ wykraczałby poza fizyczne granice opracowania i służył poprawie warunków funkcjonowania lokalnej społeczności oraz kreowaniu nowego wizerunku miasta.

Kompleks tworzą cztery budynki o zróżnicowanym przeznaczeniu, w tym jeden obiekt zabytkowy, skupione wokół Placu Grodzkiego – nowej istotnej przestrzeni publicznej Włocławka.

Największym budynkiem założenia jest galeria handlowa, mieszcząca ponad 70 sklepów i punktów usługowych oraz podziemny parking. Główne wejście do budynku prowadzi przez dwukondygnacyjne arkady, tworzące rozpoznawalną północno-wschodnią ścianę Placu Grodzkiego. Wysunięty ryzalit frontowy usytuowano na zamknięciu osi widokowej, łączącej Wzorcownię z dworcem PKP. Fragment elewacji od strony ulicy Kilińskiego, z zaznaczeniem charakterystycznego detalu i rytmicznej artykulacji, zaprojektowano jako kontynuację zabytkowego muru, wyznaczającego północną granicę dawnej fabryki.

Duszą kompleksu pozostał budynek piecowni. To modelowy przykład architektury przemysłowej o harmonijnych proporcjach, realizowanej z dbałością o detal i jakość wykończenia. Rewitalizację przeprowadzono na podstawie dostępnej ikonografii i uzupełniono współczesnymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu zabytkowy obiekt mógł odzyskać dawny blask. Postindustrialne wnętrza, z zachowaną formą ceglanych pieców, stanowią obecnie doskonałą oprawę architektoniczną dla tętniących życiem lokali gastronomicznych i rozrywkowych.

Obok piecowni i galerii handlowej Plac Grodzki zamykają dwa budynki mieszkalne z usługami w parterze. Współczesna forma obiektów koresponduje z zabytkową tkanką poprzez wykorzystanie charakterystycznych dla całego założenia materiałów – ręcznie formowanej cegły, szkła, stali oraz blachy tytanowo-cynkowej.