Stadion piłkarski K. S. Warta w Poznaniu

  • Funkcja: Stadion piłkarski
  • Lokalizacja: Poznań, Droga Dębińska
  • Inwestor: K.S. Warta Poznań
  • Rok projektu: 1998

Projekt zakładał modernizację i zadaszenie położonego w Poznaniu przy drodze Dębińskiej stadionu K.S. Warta. Od wielu lat nie jest on użytkowany i popada w ruinę. W projekcie zaproponowano połączenie betonu i stali uzyskując przez to ciekawą, agresywną formę.