Stacja Benzynowa w Wysogotowie k/Poznania

  • Funkcja: usługowa
  • Lokalizacja: Wysygotowo, ul. Batorowska
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2011
  • Rok realizacji: 2012
  • Powierzchnia: 525,0 m2

Podstawą programu użytkowego obszaru jest funkcja stacji benzynowej. Główny wjazd na teren zlokalizowano od ulicy Batorowskiej. W sąsiedztwie wjazdu, w południowo-wschodniej części działki usytuowano stanowiska dystrybutorów oraz główny plac manewrowy. Dodatkowo droga wewnętrzna biegnąca równolegle przy południowej granicy działki zapewnia swobodny dojazd dla cystern oraz pojazdów serwisowych. Położony w południowo-zachodniej części działki budynek stacji paliw posiada bezpośredni dostęp od strony stanowisk dystrybutorów. W tej części terenu objętego projektem przewidziano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych klientów stacji. W północnej części terenu zlokalizowano myjnię samoobsługową wraz z placem manewrowym umożliwiającym wygodny dojazd oraz rozładowanie nawet dużego natężenia ruchu. W sąsiedztwie myjni zlokalizowano samoobsługowe stanowiska kompresorów i odkurzaczy, parking dla samochodów osobowych oraz stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych z osobnym, przeznaczonym dla nich układem dróg wewnętrznych i wyjazdem.

Budynek stacji paliw zaprojektowano jako parterowy. Wejście dla klientów zlokalizowano od strony stanowisk dystrybutorów. Główną część powierzchni użytkowej budynku stanowi sala sprzedaży. Przylegają do nich kasy stacji paliw oraz punkt bistro sąsiadujący z przestrzenią przeznaczoną na ustawienie stolików dla konsumentów. Kasy punktu bistro mają połączenie z zapleczem kuchennym. Z salą sprzedaży łączy się część higieniczno-sanitarna przeznaczona dla klientów stacji. Od strony kas stacji paliw zaprojektowano dogodne połączenie z zapleczem technicznym budynku. Zostały zaprojektowane magazyny dla artykułów przemysłowych i spożywczych (połączonych z chłodnią oraz komorami chłodniczymi) oferowanych na przestrzeni handlowej. Pomieszczenia te posiadają dostęp z zewnątrz, wewnętrznym traktem komunikacyjnym. W tej części zaprojektowano także dwa pomieszczenia biurowe oraz część socjalną przeznaczoną dla pracowników. Dodatkowo przygotowano niezależne, dostępne z zewnątrz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla kierowców samochodów ciężarowych.