Rozbudowa siedziby głównej firmy Apart

  • Funkcja: biurowa / magazynowa / produkcyjna
  • Lokalizacja: Suchy Las k/Poznania
  • Inwestor: Apart Sp. z o.o.
  • Rok projektu: 2014
  • Powierzchnia: 11 390 m2

Projekt rozbudowy siedziby głównej firmy Apart związany jest z szybkim rozwojem firmy i zwiększonym zapotrzebowaniem na powierzchnię biurową, magazynową i produkcyjną. Opracowanie przewidywało realizację nowego skrzydła części administracyjnej zabudowy, budynku magazynowego, parkingu wielopoziomowego dla pracowników, jak również dostosowanie części istniejących obiektów do funkcji produkcyjnej. W projektowanym budynku biurowym, o charakterystycznej, wysuniętej w stronę ulicy bryle, zlokalizowano główne powierzchnie administracyjne oraz biura zarządu, skomunikowane szklanym łącznikiem z obiektem istniejącym. W tylnej części działki usytuowano główny budynek magazynowy, z możliwością wygodnego dokowania samochodów ciężarowych, a także parking wielopoziomowy. Całość zamierzenia dostosowano do rosnących potrzeb firmy, uwzględniając plany jej dalszego rozwoju.