Retail park Mini Mini

  • Funkcja: handlowa
  • Lokalizacja: Polska
  • Inwestor: Świtalski & Synowie S.A.
  • Rok projektu: 2009
  • Powierzchnia: 300 – 1 500 m2
  • Kubatura: 1200 – 6000 m3

Projektowane pawilony składają się z modułów wydzielonych, samodzielnych jednostek handlowo – usługowych, o stałych wymiarach osiowych 6,00 m, wydzielonych ścianami z płyt G-K. Każdy moduł posiada własne zaplecze z węzłem sanitarnym oraz niewielkim magazynem. Moduł narożnikowy stanowi największą jednostkę sprzedaży. Pawilony lokalizowane są wraz z wygodnym zapleczem parkingowym usytuowanym od frontu sklepów, wydzielone pasami zieleni ozdobnej z komfortowym układem chodników oraz dojść.