Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie

  • Funkcja: usługowa, sakralna
  • Lokalizacja: Koszalin, ul. Gnieźnieńska
  • Inwestor: PGK Koszalin
  • Rok projektu: 2010
  • Powierzchnia: 1 346 m2
  • Kubatura: 6 265 m3

W każdej bez wyjątku kulturze ceremonia pochówku stanowi jeden z najważniejszych rytuałów kształtujących i definiujących tak indywidualną jak i zbiorową tożsamość. Wspólną dla różnorodnych form ceremonii jest świadomość roli właściwego pożegnania i ochrony przed zapomnieniem tych, którzy odeszli. Architektura miejsc pochówku i pamięci odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu tego procesu. Wyzwaniem projektowym jest znalezienie kompromisu pomiędzy semantyką owej przestrzeni, pełną emocji i treści symbolicznych, a pragmatyczną koniecznością realizacji programu użytkowego. Opracowanie koncepcji rozbudowy kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie stanowi właśnie takie wyzwanie.

Główną bryłę budynku, w formie prostopadłościanu na planie kwadratu, zlokalizowano pośrodku basenu z wodą. Skrzydła pomieszczeń pomocniczych i otwartych podcieni stanowią dodatkowe ramy dla centralnej osi układu kompozycyjnego. Oszczędna forma architektury projektowanego obiektu podkreślona została poprzez zastosowanie surowych materiałów elewacyjnych – betonu i patynowanej blachy stalowej. Regularna artykulacja kolumn oraz podziałów fasadowych, wraz z czytelnym układem kompozycyjnym, budują nastrój spokoju i ponadczasowego porządku.

Obraz monolitycznej bryły otoczonej wodą jest bezpośrednim odniesieniem do zakorzenionego w europejskiej kulturze motywu wyspy umarłych – celu ostatniej podróży. Woda stanowi tutaj zarówno fizyczną jak i symboliczną barierę pomiędzy użytkownikiem a budynkiem; tworzy naturalny dystans, który zawiera się w każdorazowym doświadczeniu śmierci.