Park Hotel w Jarosławcu | wersja 2

  • Funkcja: hotelowa
  • Lokalizacja: Jarosławiec
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2009
  • Powierzchnia: 25 402 m2
  • Kubatura: 96 166 m3