Park Hotel w Jarosławcu | wersja 1

  • Funkcja: hotelowa
  • Lokalizacja: Jarosławiec
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2009
  • Powierzchnia: 28 581 m2
  • Kubatura: 107 300 m3