Osiedle domów wielorodzinnych w Poznaniu

  • Funkcja: mieszkalna
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Masztowa/Żorska
  • Inwestor: Zielony Dwór sp. z o. o.
  • Rok projektu: 2010/2011
  • Powierzchnia: 15 100 m2
  • Kubatura: 49 613 m3

Projektowany zespół 11 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych zlokalizowany jest przy ulicy Masztowej i Żorskiej w Poznaniu. Całość terenu zajmuje 3,668 ha. i jest pozostałością dawnego założenia dworsko – folwarcznego wpisanego do rejestru zabytków. Projekt przewiduje 11 powtarzalnych budynków mieszkaniowych wielorodzinnych. Budynki nr 1-5 i 8-11 posadowione są na gruncie, posiadają ławy i schodkowe fundamenty oraz w części piwnicznej płytę fundamentową. Natomiast budynki 6 i 7 posadowione są na płycie stropowej garażu. Na części działki zaprojektowano garaż podziemny. W jedenastu budynkach znajdować się będzie 132 mieszkania o łącznej powierzchni: 7463,80 m2P