Multikompleks handlowo-usługowy z nowym dworcem PKP w Koninie

  • Funkcja: handlowa, usługowa, dworzec PKP i PKS
  • Lokalizacja: Konin
  • Inwestor: Miasto Konin
  • Rok projektu: 2011
  • Powierzchnia: rewitalizowanego terenu 57 000 m2
  • Powierzchnia całkowita: użytkowa 56 500 m2, najmu: 23 000 m2

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja terenów położonych w części północnej miasta Konin. Analizowany obszar sięga zakresem ulicę kolejową z dworcem kolejowym PKP, z wydzielonym dworcem autobusowym i PKS, niedziałającą wieżą ciśnień oraz tereny położone wzdłuż ul. Dworcowej o funkcji pasażu usługowo-handlowego.

Analizowaną zabudowę cechuje brak spójności urbanistyczno-architektonicznej. Osobno położone budynki o różnych funkcjach nie tworzą żadnej całości. Ogromny obszar stanowią puste place o tymczasowej funkcji parkingów lub nieużytków. Pod względem architektonicznym budynki nie przejawiają żadnej większej wartości.

Naszym celem było znalezienie wspólnego mianownika dla omawianego terenu. Próba połączenia analizowanego obszaru w spójną całość architektoniczno-urbanistyczną, w celu ożywienia i poprawy estetyki tak ważnego pod względem komunikacyjnym miejsca w mieście. Koncepcja opiera się na założeniu połączenia istniejących funkcji dworca PKP i PKS w multikompleks usługowo-handlowy z szeroką gamą dodatkowych usług, takich jak restauracje, galerie handlowe, parkingi wielopoziomowe, funkcję hotelową, itp.

Wzdłuż ul. Dworcowej, teren pawilonów handlowych wykorzystano pod budowę dużej galerii handlowej o trzech kondygnacjach, połączonej z nowoprojektowanym budynkiem dworca PKP, w którym kontynuuje się funkcję pasażu handlowego. Cały kompleks łączy ze sobą wszystkie elementy w jedną całość, a tereny położone po drugiej stronie torów kolejowych skomunikowano podziemnym łącznikiem z przebudowanym dworcem PKP. Dostęp zapewnia wielopoziomowy parking naziemny, oraz podziemny parking pod galerią i satelitarne parkingi rozmieszczone w trzech punktach całego założenia.

Pod względem architektonicznym nową zabudowę charakteryzują miękkie formy koncentrujące się naokoło istniejącego ronda w centrum analizowanego terenu. Zabudowa nie przekracza trzech kondygnacji, dopasowując się do tkanki otaczającej. Dominantę stanowi częściowo istniejąca wieża ciśnień, wkomponowana w cały kompleks przy dworcu PKS oraz