Modena Park w Poznaniu

  • Funkcja: mieszkalna, handlowa, usługowa, biurowa
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Kraszewskiego, Jackowskiego, Wawrzyniaka
  • Inwestor: Opal Property Developments
  • Rok projektu: 2009
  • Powierzchnia: 81 515 m2
  • Kubatura: 270 000 m3

Jeżyce zaczęły swój intensywny rozwój jeszcze zanim zostały włączone w obręb miasta Poznania w 1900r. W latach 70-tych XIX w. między obecnymi ul. Bukowską, a Grunwaldzką powstał duży kompleks Koszar z kasynem oficerskim i Zakładem Umundurowania, który później przekształcono w Zakład Przemysłu Odzieżowego. Od początku XX w. następuje intensyfikacja zmian, która najbardziej widoczna była w charakterze zabudowań. W miejsce wiejskich niskich budynków zaczęto stawiać wielopiętrowe kamienice czynszowe, będące wspaniałym przykładem architektury secesyjnej, oraz wytyczać nowe ulice. Zlokalizowanych było tam wiele sklepów, warsztatów i zakładów przemysłowych. W dzielnicy powstały m.in. pierwszy poznański dworzec kolejowy, Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, który do dziś jest zieloną enklawą, służącą nie tylko mieszkańcom Jeżyc, ale całego miasta. Równie uniwersalne walory atrakcyjne dla szerszego centrum miasta chcemy nadać kompleksowi Modena Park.

Kompleks znajduje się w ścisłym centrum, zaledwie 5 min drogi pieszo od Rynku Jeżyckiego. Centralna lokalizacja zapewnia sprawną komunikację z wieloma adresami biznesowymi Poznania, m.in. Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Głównym celem urbanistycznym projektu jest włączenie obszaru opracowania do żywej tkanki śródmiejskiej Jeżyc. W odróżnieniu do stanu dzisiejszego, gdy zakład stanowi zamknięty kwartał w mieście, projektowana Modena Park ma stanowić zintegrowany fragment dzielnicy, atrakcyjny zarówno dla jego bezpośrednich użytkowników, jak i mieszkańców Jeżyc. Scalenie w spójny kompleks historycznych zabudowań, starego drzewostanu oraz współczesnej architektury stworzy unikalną część miasta.

Wizualne połączenie z centrum miasta przebiega wzdłuż ul. Zwierzynieckiej. Na zamknięciu osi znajduje się adaptowany budynek koszarowy, będący świadectwem nowego rozdziału historii Modeny. Ruch samochodowy na terenie kompleksu z uwagi na charakter zabudowy został ograniczony do obsługi terenu. Wewnętrzne ciągi piesze stanowią kontynuację siatki urbanistycznej Jeżyc płynnie przeprowadzając przez projektowany obszar.

Oś uwagi stanowi aleja okazałych platanów, wzdłuż której zlokalizowane zostały lokale usługowe gwarantujące całodobowe życie kompleksu. Na zamknięciu jej osi znajduje się nowo projektowany biurowiec, będący „wizytówką” nowej Modeny. Zielone dziedzińce wewnętrzne, tarasy oraz dachy pomagają stworzyć przyjazny klimat Modeny. Zostaną one wykonane wg projektu zieleni uwzględniającego przesadzenia istniejących oraz nasadzenia nowych drzew.

Dzięki szczególnemu połączeniu kilku istotnych elementów: świadectwa historycznego istniejących obiektów, znanej lokalizacji na mapie Poznania oraz współczesnej funkcjonalności, techniki i estetyki, kompleks Modena Park ma szansę stać się ważnym ośrodkiem w centrum Poznania.