Konkurs na zagospodarowanie terenu przyległego do klasztoru o.o. Jezuitów w Poznaniu

  • Funkcja: edukacja
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Garbary
  • Inwestor: Miasto Poznań
  • Rok projektu: 2008
  • Powierzchnia: 14 054 m2

Budynek uczelni zlokalizowany w wyjątkowym otoczeniu historycznej tkanki miasta, odzwierciedla podstawowe elementy programu architektury współczesnej, śmiało wybiegającej w przyszłość, a równocześnie świadomej głębokiego zakorzenienia w bogatym kontekście historycznym i kulturowym. Nowoczesne formy architektoniczne podporządkowane zostały zatem organizacji przestrzennej istniejących elementów układu kompozycyjnego – zabytkowych budynków, reliktów archeologicznych, historycznych terenów zielonych.

Projektowana zabudowa kwartału rozwija się wzdłuż skrzydeł odtworzonego wirydarza klasztornego. Jego przestrzennym odpowiednikiem wewnątrz budynku jest główne atrium uczelni, wokół którego organizowane są funkcje dydaktyczne i naukowe. Szklana fasada południowej ściany obiektu umożliwia kontakt wizualny z zabytkami klasztoru i kościoła o.o. Jezuitów. Łączniki poszczególnych kondygnacji pełnią funkcję współczesnych krużganków otwartych na wnętrze wirydarza. Fragment zrekonstruowanej ściany klasztoru wkomponowano w skrzydło budynku uczelni dla zaakcentowania historycznej wartości miejsca w jej pierwotnym obliczu.

Zabudowa wzdłuż ulic Garbary i Stawnej kształtowana w formie zwartej pierzei, w celu przestrzennego odtworzenia jednolitego kwartału. Główne wejście do budynku zlokalizowano w parterze akcentowanego formalnie narożnika, u zbiegu ulic Garbary i Stawnej. Świetliki umieszczone w płycie chodnika odsłaniają wnętrze muzeum i eksponowanych fragmentów murów miejskich.