Konkurs na zabudowę zachodniej pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy

  • Funkcja: biurowa, usługowa
  • Lokalizacja: Bydgoszcz, Stary Rynek
  • Inwestor: Miasto Bydgoszcz
  • Rok realizacji: 2009
  • Powierzchnia: 8 545 m2
  • Kubatura: 30 127 m3

Projekt zagospodarowania terenu zakłada funkcjonalny podział płyty rynku na dwie podstawowe strefy – główną przestrzeń miejskiego placu w części zachodniej oraz mniejszą przestrzeń rekreacyjną z elementami zieleni w części wschodniej. Dynamiczne prowadzenie elementów posadzki i oświetlenia kieruje obserwatora w stronę głównych wejść projektowanej zabudowy zachodniej pierzei rynku. W południowo-zachodniej części placu przewidziano realizację ozdobnego basenu wodnego z fontanną. Strefy wypoczynku w zieleni oraz wokół fontanny uzupełniono lokalizacją ławek zgodnych z dynamiką rysunku placu.

W północnym fragmencie płyty rynku usytuowano niewielki pawilon pomocniczy umożliwiający dostęp do otwartej strefy ekspozycji pozostałości fundamentów dawnego ratusza miejskiego oraz publicznych sanitariatów zaprojektowanych pod płytą placu. Przeszklenie fragmentów posadzki otwiera widok z na zachowane fragmenty murów.

Istotnym elementem projektu zagospodarowania płyty Starego Rynku jest lokalizacja miejsca pamięci ofiar bydgoskiej krwawej niedzieli. Zamiast formy rzeźbiarskiej zdecydowano o realizacji architektonicznej oprawy pomnika pod posadzką placu. Wysoki, długi korytarz stanowi miejsce odosobnienia i refleksji, prowadząc obserwatora historyczną ścieżką tragicznych wydarzeń roku 1939. Górne przeszklenie pomnika doświetla wnętrze, otwierając widok pomnika z powierzchni rynku. Dostęp do miejsca pamięci odbywa się za pomocą zewnętrznych schodów oraz pawilonu pomocniczego.

Zdecydowano o pozostawieniu głównego oświetlenie rynku w postaci istniejących latarni uzupełnionych oświetleniem kierunkowym projektowanej zabudowy oraz zieleni wysokiej. Dodatkowe oświetlenie ozdobne w posadzce placu wyznacza główne kierunki ruchu pieszego. Programowane oświetlenie umożliwia przeprowadzenie wielobarwnych iluminacji fontanny.

Zabudowa zachodniej pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy kształtowana jest zgodnie wytycznymi urbanistycznymi i konserwatorskimi, których odzwierciedlenie zawiera się w opracowanym schemacie kompozycyjnym, ogólnej kubaturze obiektu oraz zachowanych liniach zabudowy, charakterystycznych dla tkanki śródmieścia. Architektura projektowanego budynku stanowi próbę przywrócenia wysokiej wartości przestrzennej miejsca poprzez wprowadzenie współczesnych form i materiałów z uszanowaniem historycznej struktury kwartału. Analiza dawnego podziału własnościowego gruntów oraz ikonografii istniejących przed II wojną światową kamienic posłużyły wyznaczeniu nowego rysunku elewacji budynku. Uwzględniono charakterystyczne dla zabudowy pierzei podziały wertykalne, wyznaczające tożsamość jej poszczególnych elementów. Artykulacja elementów fasady w pasach horyzontalnych kształtuje natomiast formalną spójność rozwiązań kompozycyjnych, nawiązując jednocześnie do rytmiki okien. Fragment budynku usytuowany w miejscu dawnego kościoła „podniesiono” względem płyty Starego Rynku, dzięki czemu uzyskano swobodny dostęp do dziedzińca Urzędu Miasta oraz dominantę wysokościową w jej pierwotnej lokalizacji. Wytworzona w ten sposób zadaszona przestrzeń stanowi przedłużenie strefy publicznej placu, z głównymi wejściami do Urzędu Miasta, Galerii Promocji Miasta oraz muzeum im. Leona Wyczółkowskiego.

Projekt budynku zakłada zastosowanie oszczędnej gamy form i detalu z najlepszych gatunkowo materiałów. Elementy zacieniające z jasnego piaskowca stanowią drugą skórę fasady i decydują o plastyce elewacji.

Duże powierzchnie przeszkleń podkreślają otwartość i dostępność urzędu, zaś elegancka forma budynku stanowi o jego