Konkurs na rozbudowę Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

  • Funkcja: edukacja
  • Lokalizacja: Wrocław, ul. Wagonowa
  • Inwestor: Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Rok projektu: 2006
  • Powierzchnia: 17 149 m2

Zgodnie z wytycznymi MPZP główne bryły budynków o prostokątnym układzie kompozycyjnym usytuowane zostały równolegle do ulic: Wagonowej i Fabrycznej, tworząc wyraźne linie pierzei. Projekt uwzględnia wysokość budynków mieszczących się w przedziale 10 - 30 m oraz obowiązujące linie zabudowy. Istniejący obiekt przy ul. Wagonowej 9 został włączony do programu funkcjonalno-przestrzennego, jako jeden z elementów jednolitej struktury kampusu akademickiego. Z uwagi na specyfikę rozwiązań architektonicznych jak i dla zachowania porządku funkcjonalnego konieczna jest rozbiórka budynku przy ul Wagonowej 1. Schemat kompozycji urbanistycznej powiązany jest ściśle ze schematem funkcjonalnym.

Założenia programowe kampusu DSWE umożliwiły wyodrębnienie 6 podstawowych jednostek funkcjonalnych, w skład, których wchodzą: administracja, pomieszczenia pracowników naukowych, sale dydaktyczne, sala audytoryjna, biblioteka i akademik. Schemat funkcjonalny wynika z analizy relacji zachodzących pomiędzy wymienionymi jednostkami, ich ogólnym przeznaczeniem, dostępnością, wzajemną komunikacją i etapowaniem. Jako główne dwa kryteria przyjęto: dwie odrębne grupy docelowe użytkowników poszczególnych obiektów, z podziałem na studentów i pracowników oraz łatwość komunikacji pomiędzy jednostkami o zbliżonych lub powiązanych funkcjach.