Kompleks sportowy w Mosinie

  • Funkcja: sportowo-rekreacyjna
  • Lokalizacja: Mosina
  • Inwestor: Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna S.K.A.
  • Rok projektu: 2009

Projekt „SPORTpark” zakłada budowę kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Mosinie w poszczególnych etapach i z możliwością rozbudowy.

POWIERZCHNIA:
Etap 1:
Zespół basenowy:
Około 2.900 m2

Etap 2:
Zespół sportowo-rekreacyjny
Około 2.600 m2

Etap 3:
Zespół hotelowy:
Około  3.500 m2

Etap 4:
Zespół rekreacyjny i obsługi boisk:
Około  1.800 m2