ICM Uniwersytet Warszawski

  • Funkcja: biurowa
  • Lokalizacja: Warszawa
  • Inwestor: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Rok projektu: 2013
  • Powierzchnia całkowita: 5 584m2
  • Kubatura: ok. 21 000 m3

Zaproponowano współczesną formę architektoniczną, adekwatną do projektowanej funkcji obiektu. Czytelny układ kompozycyjny, związany z programem funkcjonalnym, dopełniony jest przez wyważone proporcje brył budynku. Fragmenty budynku: adaptowana i projektowana zostały ujednolicone stylistycznie w celu zachowania spójności architektonicznej.

 

Głównym materiałem zewnętrznej powłoki budynku jest blacha stalowa perforowana o wysokim procencie prześwitu (ok. 70%). W części biurowej, przy fasadzie szklanej, możliwe jest składanie poszczególnych modułów blachy w celu pełnej penetracji światła słonecznego (lub jego ograniczenia przy „zamkniętej” elewacji). Projektowana bryła pionu komunikacyjnego, stanowiąca kompozycyjny kontrapunkt dla horyzontalnej bryły istniejącego budynku, licowana jest betonem architektonicznym.

 

Wysokie okna z modułem przesuwnym w pomieszczeniach biurowych umożliwiają dostęp do balkonu, w formie pomostu technicznego, wydzielonego między budynkiem a powłoka z siatki lub szkła. System podwójnej fasady, naturalnie wentylowanej, zapewnia lepszą kontrolę nad nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz wpływa na polepszenie komfortu akustycznego wnętrza.

 

Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, w połączeniu z nowoczesnym sposobem organizacji przestrzeni, wpływa na atrakcyjność proponowanej architektury. Zastosowana spójna estetyka, zarówno części biurowej i serwerowni przy ul. Kupieckiej, jak również budynku biurowego przy ul. Tynieckiej, kształtować ma nową identyfikację wizualną ICM i budować współczesny wizerunek instytucji.