Hotel w Słońsku

  • Funkcja: hotelowa
  • Lokalizacja: Słońsk
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2008
  • Powierzchnia: 1 043 m2
  • Kubatura: 3 651 m3