Hotel Holiday Inn w Bydgoszczy

 • Funkcja: Budynek hotelowo-apartamentowy z usługami
 • Lokalizacja: Bydgoszcz, ulice Grodzka i Bernardyńska
 • Inwestor: Budizol S.A.
 • Rok projektu: 2008
 • Rok realizacji: 2009
 • Powierzchnia: 8 416 m2
 • Kubatura: 27 304 m3

Budynek hotelowo-apartamentowy zlokalizowany jest w historycznej tkance miejskiej. Forma obiektu jest prosta, nie konkuruje z sąsiadującym, neogotyckim kościołem. Zastosowanie nowoczesnych materiałów zapewnia najwyższą jakość a dopracowany detal tworzy ciekawy rysunek elewacji.

Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane zagospodarowanie opracowywanego obszaru przewiduje lokalizację budynku hotelowo – apartamentowego na działkach o nr ewid. 94 i 95,232,54. Od strony ul. Bernardyńskiej, budynek zlokalizowany jest tuż przy granicy działki, od ul. Grodzkiej kontynuuje linię zabudowy jej południowej strony. Niezabudowaną powierzchnię działek mają stanowić zielone gazony miejscowo utwardzone dla potrzeb dojść do budynku zjazdu do garażu podziemnego. W związku z planowanym obiektem przewiduje się częściową przebudowę ul. Grodzkiej oraz Bernardyńskiej, Od strony ul. Bernardyńskiej zaprojektowano wspólny pas wyłączeniowy dla potrzeb stacji benzynowej oraz planowanego hotelu. Natomiast ul. Grodzką zamyka planowany niewielki skwer z elementami małej architektury, który stanowi swoistą gradację elementów zieleni miejskiej wzdłuż osi mostu oraz łagodne połączenie dwóch traktów komunikacyjnych. Szczegółowe rozwiązania zawarte są na rys. Projektu zagospodarowania terenu i w projekcie drogowym.

Przeznaczenie i program użytkowy

Projektowany obiekt jest przeznaczony pod funkcję hotelową. Program hotelu przewiduje następujące funkcje:

 • część mieszkalna; w hotelu zaprojektowano 137 jednostek mieszkalnych 2 – osobowych. Łącznie hotel dysponuje 274 miejscami noclegowymi.
 • hall główny z recepcją i lobby – od strony ul. Bernardyńskiej zaprojektowano główne wejście do hotelu. Zaaranżowano obszerny hall z lobby, windami oraz recepcją wraz z zapleczem.
 • restauracja; na parterze wraz z Lobby barem. Zaplanowano restaurację hotelową przewidzianą na ok. 100 miejsc. Przewidziano dwa stanowiska obsługi : bufet oraz bar. Szczegółowe rozwiązania zawarte w aranżacji wnętrz.
 • Kuchnię hotelową wraz zapleczem, podzielono na dwie części. Główna kuchnia wraz zapleczem mieści się na kondygnacji -1 w bliskim sąsiedztwie zespołu sal konferencyjnych. Podawanie posiłków do restauracji poprzez dźwig towarowo-osobowy połączony z dodatkowymi pomieszczeniami zaplecza kuchennego na parterze. W skład technologii kuchni wchodzi bufet i lobby bar obsługujący restaurację i lobby. Szczegółowe rozwiązanie zaplecza kuchni stanowi odrębne opracowanie: „Część technologiczna zaplecza gastronomii” dołączonej do opracowania architektury w projekcie budowlanym. Zarówno dostawy jak i wywóz odpadków ma być realizowany od strony ul. Bernardyńskiej.
 • część konferencyjna – na kondygnacji -1 zaprojektowano zespół sal konferencyjnych ze ściankami mobilnymi (możliwość wydzielenia 8 sal konferencyjnych o powierzchni ok. 560m2). Wejście do sal poprzedza obszerny hall , który umożliwia dodatkowo skorzystanie z salki fitness. Część konferencyjna połączona jest również bezpośrednio z zapleczem kuchni, który umożliwia wygodną organizację bankietów i przyjęć okolicznościowych.
 • fitness – na kondygnacji -1, w południowo – zachodniej części budynku zaprojektowano salkę do ćwiczeń z szatniami, węzłami sanitarnymi.
 • garaż - na kondygnacji -2 zlokalizowano garaż podziemny o łącznej ilości 60 miejsc parkingowych
 • funkcja techniczna - urządzenia techniczne takie jak stacja transformatorowa z rozdzielniami elektrycznymi , węzeł cieplny, separatory, zlokalizowane na kondygnacji garażu podziemnego. Na kondygnacji -1 wydzielono pomieszczenie techniczne obsługi hotelu. Pozostałe urządzenia takie jak centrale wentylacyjne zlokalizowano na dachu budynku.