Hotel Bukowska II

  • Funkcja: hotelowo-usługowa
  • Lokalizacja: Poznań
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2013
  • Powierzchnia: 6 830 m2