Hotel Bukowska I

  • Funkcja: hotelowo-usłogowa
  • Lokalizacja: Poznań
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2013
  • Powierzchnia: 3 777 m2