Hala produkcyjna Titan Eco w Rokietnicy k/Poznania

  • Funkcja: produkcyjna
  • Lokalizacja: Rokietnica, ul. Topolowa 5
  • Inwestor: TITAN Eko sp. z o. o.
  • Rok projektu: 2004
  • Powierzchnia: 2 387 m2
  • Kubatura: 18 898 m3

Całość inwestycji pomyślana była jako dwuetapowa. I etapem była istniejąca hala z częścią biurowo – socjalną.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącej hali wraz z częścią socjalno-biurową oraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Zaprojektowano halę jednonawową w konstrukcji stalowej, która od zachodu przylega do istniejącej hali. Funkcjonalnie hala połączona jest z halą istniejącą. W ścianie pomiędzy halami, w celu zapewnienia przejścia oraz przejazdu dla wózków widłowych, zaplanowano usunięcie części płyt warstwowych fasadowych oraz wycięcie części cokołu. Budynek biurowo – socjalny, murowany dwukondygnacyjny, z żelbetowymi stropami i stropodachem.

Drugi etap projektu przewiduje także rozbudowę budynku socjalno-biurowego, przylegającego do hali od strony południowej.

Część socjalno-biurowa zawiera w sobie funkcje administracyjne, pomieszczenia magazynowe, socjalne i techniczne.