Hala produkcyjna Sanitec we Włocławku

  • Funkcja: produkcyjna
  • Lokalizacja: Włocławek, ul. Płocka
  • Inwestor: Sanitec-Koło
  • Rok projektu: 2007/2008
  • Rok realizacji: 2008
  • Powierzchnia: 39 367 m2
  • Kubatura: 281 468 m3

Projekt obejmował rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego we Włocławku. Na terenie działki zlokalizowano: halę produkcyjno-magazynową, zadaszone, żelbetowe boksy surowcowe, węzeł przygotowania masy i szkliwa, wewnętrzne drogi, place i parkingi, zbiornik przeciwpożarowy oraz budynek socjalny.