Hala produkcyjna Sanitec w Kole

  • Funkcja: produkcyjna
  • Lokalizacja: Koło
  • Inwestor: Sanitec-Koło
  • Rok projektu: 2006
  • Rok realizacji: 2007
  • Powierzchnia: 27 430 m2
  • Kubatura: 204 000 m3

Nowy zakład zaprojektowany dla potrzeb firmy Sanitec Koło powstał na terenie utworzonej w Kole podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obok istniejącego zakładu. Na działce o powierzchni ok. 7 ha oprócz budynków socjalnych i hal produkcyjnych, powstały nowe place magazynowe. Nowoczesne wyposażenie technologiczne wraz z rozbudowanym zapleczem socjalnym tworzą dogodne warunki pracy dla zatrudnionych osób.