Hala magazynowa z częścią biurową w Rokietnicy k/Poznania

  • Funkcja: magazynowa, biurowa
  • Lokalizacja: Rokietnica, ul. Topolowa
  • Inwestor: BJP Group
  • Rok projektu: 2009/2010
  • Rok realizacji: 2011
  • Powierzchnia: 3 830 m2
  • Kubatura: 26 083 m3

Projektowany budynek podzielony jest na dwie części ze względu na funkcję. Większa to hala mieszcząca funkcję magazynową. Część biurowa od wschodu obiektu jako jego reprezentacyjna strona wyróżnia się architektonicznie poprzez formę i materiały wykończeniowe. W tej części budynku zlokalizowano wejście główne, część biurową z aneksami jadalnymi, strefę socjalną z szatniami i węzłami sanitarnymi dla pracowników, część techniczną z rozdzielnią nn oraz kotłownią olejową z magazynem, na piętrze – sale konferencyjne i kontynuację pomieszczeń biurowych.