Hala magazynowa w Swarzędzu k/Poznania

  • Funkcja: magazynowa
  • Lokalizacja: Swarzędz-Jasin, ul. Rabowicka
  • Inwestor: Inter Logistyk Swarzędz II Inwestor sp. z o.o.
  • Rok projektu: 2003
  • Powierzchnia: 30 827 m2
  • Kubatura: 281 702 m3

Projektowany obiekt podzielony został pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym na dwie części. Pierwszą z nich jest hala magazynowa na rzucie litery „L” z wydzielonymi przestrzennie poszczególnymi powierzchniami dostawców, drugą stanowi część socjalno-biurowa – zlokalizowana na antresoli w hali. Hala podzielona została przestrzennie na 8 części. Każda z nich będzie pełnić funkcję samodzielnego magazynu z własną częścią socjalno-biurową. W każdej z w/w części w przyziemiu zlokalizowane zostały węzły socjalne oraz aneksy jadalne. Na antresoli w hali wykonano część socjalno-biurową o wysokości jednej kondygnacji.