Giant Hotel w Poznaniu

  • Funkcja: hotelowa
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Głogowska/Hetmańska
  • Inwestor: Giant Sp. z o.o.
  • Rok projektu: 2010
  • Powierzchnia: 31 372 m2
  • Kubatura: 96 363 m3