Galeria handlowa Brama Mazur w Ełku

 • Funkcja: handlowa, usługowa
 • Lokalizacja: Ełk, ul. Dąbrowskiego i Kościuszki
 • Inwestor: GV Elk sp. z o.o.
 • Rok projektu: 2011
 • Powierzchnia: 43 126 m2
 • Kubatura: 197 782 m3

Projekt „Brama Mazur” to kompleksowa rewitalizacja niemal 3 ha. terenu dawnej jednostki koszarowej, zlokalizowanej w sercu historycznej zabudowy miasta. W skład założenia projektowego wchodzą: budynek galerii handlowej, budynek kina oraz istniejący budynek dawnego magazynu wojskowego zaadaptowany na potrzeby restauracji. Życie pomiędzy budynkami kształtować będą przestrzenie publiczne: plac miejski z fontanną oraz aleje spacerowe wysadzane wysoką zielenią. Formę projektowanej architektury określa czytelna kompozycja prostych, zdecydowanych brył. O współczesnym charakterze proponowanych rozwiązań decydować ma również główny materiał elewacyjny: korodowana blacha stalowa - coraz bardziej popularna w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej – wprowadza lekko industrialny klimat i jednocześnie doskonale współgra z zabytkową tkanką budynków koszarowych.

Budynek A jest obiektem projektowanym i znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Ełk.

W obiekcie są przewidywane następujące funkcje:

 • Kondygnacja -1: parking podziemny na 256 miejsc postojowych, pomieszczenia gospodarcze, oraz zaplecze techniczne budynku, w skład którego wchodzą pomieszczenia węzła cieplnego, przepompownia, separatory, pompownia ppoż., zbiornik wody ppoż. zbiornik hydroforowy, maszynownia wentylacji garażu, pomieszczenia na składowanie odpadów (przewidziano zastosowanie prasy do makulatury oraz tworzyw sztucznych), rozdzielnia elektryczna, transformatory, kablownia i pomieszczenia IT;
 • Kondygnacja 0, +1: funkcja handlowo-usługowa, przewidziano lokalizację sklepów oraz punktów usługowych, przewiduje się możliwość podłączenia każdego z najemców do instalacji wod-kan, wg indywidualnych potrzeb najemców, całość przestrzeni handlowej jest klimatyzowana; pomieszczenia na składowanie odpadów mokrych,

Budynek B jest obiektem istniejącym i znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Ełk na podstawie decyzji WKZ z dnia 20.02.1079r. nr A-180 i jest wpisany do ewidencji zabytków. Projekt został wykonany zgodnie z zaakceptowaną przez konserwatora koncepcją oraz programem prac konserwatorskich załączonych do Tomu 1.

W projektowanym budynku przewidywane są następujące funkcje:

 • Kondygnacja 0: Na parterze budynku B zaprojektowano salę konsumpcyjna z zapleczem technologicznym kuchni, strefą magazynowania, zapleczem socjalno-sanitarnym i biurowym. Zaprojektowano także mały dźwig spożywczy zapewniający komunikację między parterem a piętrem pierwszym w taki sposób aby uniemożliwić krzyżowania się ciągów technologicznych kuchni – czystego i brudnego;
 • Kondygnacja +1: Na pierwszym piętrze budynku zaprojektowano salę bankietową połączona z budynkiem galerii handlowej dwupoziomowym łącznikiem. Przylegające do niej pomieszczenie zabaw dla dzieci zaopatrzono w zaplecze sanitarne i biurowe;
 • Kondygnacja +2: Na drugim piętrze zaprojektowano przestrzeń biurową typu „open space” z zapleczem socjalno sanitarnym. Przewiduję się dla niej funkcję administracyjną projektowanej galerii handlowej. Na piętrze znajduje się także pomieszczenie IT.

Budynek C jest obiektem projektowanym i znajduje się w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Ełk na podstawie decyzji WKZ z dnia 20.02.1079r. nr A-180.

W obiekcie przewidywane są następujące funkcje:

 • Kondygnacja -1: parking podziemny na 242 miejsc postojowych oraz zaplecze techniczne budynku, w skład którego wchodzą separatory, aparatura kontrolno - pomiarowa tryskaczy, maszynownia wentylacji garażu, maszynownia fontanny na placu, pomieszczenia na składowanie odpadów, rozdzielnie elektryczne i pomieszczenia IT;
 • Kondygnacja 0, +1: funkcja handlowo-usługowa, główną funkcją budynku stanową cztery sale kinowe na łącznie 601 osób wraz z zapleczami technicznymi. Przewidziano również lokalizację punktów gastronomicznych oraz możliwość podłączenia każdego z najemców do instalacji wod-kan, wg indywidualnych potrzeb najemców; całość przestrzeni handlowo-usługowej jest klimatyzowana;
 • Kondygnacja +2: funkcja techniczna, kondygnacja +2 jest typowym piętrem technicznym, na którym znajdują się urządzenia wentylacyjno -chłodnicze.