Beneficjent CDF Architekci Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy CDF Architekci dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu architektury umożliwiających zaoferowanie ulepszonych i nowych usług” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.


Cele i planowane efekty projektu: Firma CDF Architekci realizuje inwestycję rozwojową, która poprzez zakup środków trwałych i oprogramowania pozwoli wdrożyć innowacyjną technologię projektowania w środowisku BIM, wprowadzić nowe usługi z zakresu skanowania i wydruku trójwymiarowego oraz zwiększyć bezpieczeństwo archiwizowanych danych.

Wartość projektu: 667 196,84 PLN          Wkład Funduszy Europejskich: 244 096,40 PLN

Okres realizacji projektu: 01/07/2016 – 31/12/2016

Aktualne zapytania ofertowe: brak

Pytania i odpowiedzi:

Informacje o wyborze ofert:

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Dominika Banaszaka (dotacje@cdf.net.pl).