info
A competition project of Automotive Museum in Szreniawa
Function: service and exhibition
Project year: 2017
Address: Szreniawa near Poznań
Investor: Automobilklub Wielkopolski i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Useable floor area: 4 500 m2
Height: 9.03 m