Kładka Berdychowska konkurs - II nagroda
Zadanie konkursowe, które zostało postawione przed projektantami można określić mianem jednego z najważniejszych w realizacji strategii otwierania się Poznania na Wartę. Nowa przestrzeń miejska będąca tematem konkursu, ma szansę być miejscem spotkań, dyskusji, odpoczynku, a także zachętą do spaceru i zewnętrznych aktywności. Punktem wyjścia dla projektu kładki była skala człowieka,  możliwości ludzkiego ciała oraz jego ograniczenia. Pozwoliło to na wytyczenie ścieżek, bulwarów i tarasów, po których można poruszać się bezpiecznie i komfortowo.
read more

See how we work

proces / bim / skan 3d / 3d printing / laser