Budynek biurowy w Pile

  • Funkcja: biurowa
  • Lokalizacja: Piła
  • Inwestor: prywatny
  • Rok projektu: 2013
  • Powierzchnia: 3 357 m2
  • Kubatura: 12 826 m3

Rozbudowa budynku istniejącego została zaprojektowana w obszarze ograniczonym liniami zabudowy wytyczonymi w MPZP. Nowe skrzydło budynku zajmuje północną część działki od strony ulicy Witaszka. Projektowany fragment budynku, jak również niezagospodarowaną południową cczęść działki, podpiwniczono z przeznaczeniem na garaż podziemny. Zagospodarowanie terenu dziaałki uwzględnia realizację dodatkowych miejsc postojowych, strefy zieleni oraz ogródka sezonowego baru-bistro.

Powierzchnie biurowe głównego najemcy, jak również biura przeznaczone pod wynajem, zaprojektowano w układzie typu open-space z możliwością wtórnego wydzielenia mniejszych jednostek gabinetowych w tradycyjnym układzie korytarzowym. Powierzchnie biurowe dostosowano do wymogów programowych Inwestora oraz oczekiwanej docelowej liczby użytkowników budynku. Szerokość traktów biurowych wyznaczono w oparciu o przeprowadzoną analizę oświetlenia. Budynek po przebudowie wyposażono w centralny trzon komunikacji pionowej, obsługujący wszystkie kondygnacje (łącznie z parkingiem podziemnym), wyposażony w dwa dźwigi osobowe oraz klatkę schodową ewakuacyjną. W miejscu istniejących schodów budynku rewitalizowanego wprowadzono kameralne atrium zamknięte świetlikiem, podnoszące walory użytkowe i estetyczne wnętrza budynku. Na pierwszym piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie trzonu komunikacyjnego, zlokalizowano zespół sal konferencyjnych na potrzeby spotkań z klientami. Strefa recepcyjna z poczekalnią usytuowana została przy zielonym atrium. Na drugim piętrze, w projektowanym skrzydle przewidziano lokalizację biur zarządu ze strefą recepcyjną i salą konferencyjną. Wszystkie powierzchnie biurowe piętra drugiego wyposażono w tarasy.