Budynek biurowy „Giant Office” w Poznaniu

  • Funkcja: Biurowa z usługami w parterze
  • Lokalizacja: Poznań, ul. Głogowska 151
  • Inwestor: Giant Sp. z o.o.
  • Rok projektu: 2010
  • Powierzchnia: 30 450 m2
  • Kubatura: 100 600 m3

Projektowany budynek biurowo-usługowy usytuowany jest przy jednej z najważniejszych ulic handlowo-usługowych Poznania, łączącej ścisłe centrum miasta z węzłem autostradowym w Komornikach i południowym wyjazdem w kierunku Wrocławia. Struktura urbanistyczna obrębu Górczyn wykazuje znaczne zróżnicowanie pod względem intensywności, wysokości oraz stylistyki zabudowy. Funkcjonująca zabudowa pierzejowa głównych ulic uzupełniona jest wolnostojącymi formami tkanki modernistycznej w głębi kwartałów. W rysunku pierzei ulicy Głogowskiej brak spójności kubaturowej i stylistycznej – obok budynków o zróżnicowanej wysokości z odrębnych historycznie epok pozostają działki zupełnie niezabudowane. Z uwagi na brak jednoznacznie określonego stylu architektonicznego, obowiązującego na rozpatrywanym obszarze, podjęto decyzję o stworzeniu formy współczesnej, nawiązującej dialog z historyczną zabudową za pomocą wykorzystanych materiałów oraz odniesień do tradycyjnej typologii obiektu biurowego.

Bryłę budynku określa czytelny schemat kompozycyjny związany z wymaganym charakterem zabudowy oraz funkcjonalną organizacją wnętrza. Wyznaczone obowiązujące linie zabudowy określają kubaturę obiektu wzdłuż ulic Głogowskiej i Górki. Domknięcie kwartału zaowocowało wytworzeniem przestronnego dziedzińca o półprywatnym charakterze.

Szerokość traktów powierzchni biurowych wyznaczone zostały w oparciu o przeprowadzoną analizę doświetlenia budynku. Zabudowa w formie kwartału umożliwia wprowadzenie przestronnego dziedzińca, stanowiącego atrakcyjną strefę półprywatną dla użytkowników obiektu. Cztery niezależne piony komunikacyjne ułatwiają podział powierzchni kondygnacji na jednostki o zróżnicowanej wielkości. Istotnym czynnikiem organizacji przestrzeni jest możliwość wydzielenia zarówno wygodnych powierzchni typu open-space jak i pomieszczeń gabinetowych.

Zróżnicowanie funkcjonalne znajduje swoje odzwierciedlenie w formie budynku. Parter przeznaczony na powierzchnie handlowo-usługowe został wyraźnie oddzielony stylistycznie od kondygnacji powtarzalnych biur. Bezpośrednie wejścia wzdłuż ulicy Głogowskiej ułatwiają dostęp do obiektów handlowych, kreując jednocześnie śródmiejski charakter projektowanej zabudowy.